מה עושים עם בעיה?

ארגונים מטבעם מייצרים בעיות, המפגש של האנשים עם הארגונים והמורכבות שנוצרת שם מזמינה בעיות.
אז למה חשוב לדבר על בעיות ואיך אפשר להתמודד איתם?